Echipa IDST

 

Colectivul proiectului: 

Cerc. şt. dr. Radu Ciuceanu, director INST Cerc. şt. dr. Alexandru Murad Mironov INST
Cerc. şt. dr. Octavian Roske, secretar ştiinţific INST Conf. univ. dr. Cristina Păiuşan-Nuică USH, Magazin Istoric
Cerc. şt. dr. Corneliu Beldiman, manager proiect INST Ing. Mihaela Maria Gavrilescu INST
Cerc. şt. dr. Florin Abraham INST Prof. dr. Diana-Maria Sztancs, Şcoala Centrală, Bucureşti
Cerc. şt. dr. Ana Maria Cătănuş INST Ec. Daniela Cilibaşa, contabil-şef INST
Cerc. şt. Flori Bălănescu INST George Bucur, administrator INST